top of page

Choose The Plan

 • Best Value

  ვერცხლის პოლისი

  25$
  Every month
  საშუალო რისკის პაციენტებისათვის
   
  • თვისტომის სერვისებზე წვდომა
  • კონსულტაციები სამედიცინო, იურიდიული, სოციალური, სადაზღვევო
  • თვისტომის ქსელში ფასდაკლებები და ღონისძიებებზე შეღავათები
 • ოქროს პოლისი

  50$
  Every month
  ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი - მაღალი რისკის ჯგუფი
   
  • ყოველწლიური უფასო სამედიცინო დათვალიერება - სკრინინგი
  • ქრონიკული დაავადებების მონიტორინგი-ქეისმენეჯმენტი
  • თვისტომის ღონისძიებებში შეღავათიანი მონაწილეობა
  • უფასო კონსულტაციები
bottom of page