top of page

თვისტომის პოლისი

ქართული ემიგრაცია დღესდღეობით დაახლოებით 250 000 -ს შეადგენს რომლებიც მეტწილად ნიუ იორკში, ნიუ ჯერსსა და კონეტიკუტშია თავმოყრილი.აქედან დაახლოებით 80 000 ბრუკლინში ცხოვრობს. ქართველ ემიგრანტთა დიდი ნაწილს შეადგენს ქალბატონები რომლებიც ოჯახში დამხმარედ არიან დასაქმებული და სახლში დიასახლისობენ და ბავშვებს ზრდიან. ამ კატეგორის დაახლოებით 50-60 % შეადგენს.

 

ასოციცია თვისტომი უახლოეს ხალნში გეგმავს თვისტომი-ქარდის გამოშვებას რონელიც მოიცავს ქართველ ემიგრანტთათვის სხვადასხვა სერვისებისა და ბენეფიტების შეთავაზების პაკეტს, მათ შორის პირადობის მოწმობას,დისქაუნთ ქარდს ( როლითაც ამ კარტის მფლობეებს შეეძლებათ შეღავათიანი სერვისი მიიღონ სხვადასხვა ორგანიზაციაში,მნაღაზიებში,რესპორნებში,სამედიცინო და საადვოკატო ოფისებში და სხვა) სამედიცინო დაზრევის გარკვეულ სახეობას.ჩვენი გეგმით გვინდა რომ ამ სერვისებთან ერთად შევთავაზოთ სიცოცხლის დაზღვევაც რომელიც საშუალოდ 250 000 დოლარის პოლისს მოიაზრებს.ეს თერმ ინშურანსი იქნება მინიმალური 10 წლის ვადით. ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ შესაბამისი სარეკლამო  კამპანიით,სწორი სამარკეტინგო სგრატეგიითა და მიმზიდველი პირობებით შევძლებთ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ათობით ათასი ქართველი ემიგრანტი დავაზღვიოთ სწორედ პრუდენშიალის პოლისით.

ეს შესაძლებელია იყოს თვისტომისა და პრუდენშიალის ერთობლივი პროექტი-პროდუქტი რომელიც ჯგუფური დაზღვევის სახე ექნება და შსაბამისად გარკვეული ფასდაკლებას მოიცავს დაზღვეულთათვის.რათქმაუნდა ყველასათვის ერთი და იგივე ფასი ვერ იქნება ასაკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისი.

ჩვენ ვფლობთ ქართველ ემიგრანტთა ატასობიტ საკონტაქტო იმელისა და ტელეფონს.ასევე გაგვაჩნია საკუთარი საინფორმაცია არხები და საშუალებები.ამ პროექტის განხორციელებისას ვგეგმავთ ჩავატაროთ ინტენსიური პრეზენტაციები სადაც კლიენტებს გავაცნობთ პრუდენშიალის სადაზღვევო პროდუქტების სხვადასხვა სახეობას ასევე ინფორმაციას თავად კომპანოის შესახებ.

ასოციაცია თვისტომი 2003 წლიდან ფუნქციონირებს და ეხმარება ქართველი ემიგრანტებს აშშ ში ადაპტაციასა და დამკვიდრებაში.ასოციაციის სამედიცინო ჯგუფი უკვე 13 წელია ატარებს უფასო და დაბალფასიან სამედიცინო გამოკვლევებს და აქვს მრავლიწლიანი განმოცდილება ქართველ ემნიგრანტებთან მუშაობის და მატგან ნდობითა და კეთილგანწობით სარგებლობს.ჩევნმიგვაჩნია რომ ამ ახალი შთავზებით დიდ ინტერესს გამოვიწვევთ ათასობით ქართველ ეიგრანტში რომლებსაც დღემდე არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არ აქვს.

bottom of page